Kanon KwK 36 L/56 ráže 88 mm

Zbraní, kterou věž tanku Tiger nesla, byl velmi výkonný kanon KwK 36 L/56 ráže 88 mm vzniklý z původně protiletadlového kanonu. Kanon byl pevně zasazen v čelní vertikálně pohyblivé desce, která mu dovolovala měnit náměr v rozmezí -6,5° až +17°.

Tento kanón se ukázal jako naprosto přelomová zbraň již v bitvě o Francii, kde jakožto jediná německá pozemní protitanková zbraň dokázal ničit i nejlepší spojenecké tanky jako Matilda a Char B1.

Průraznost kanonu

8,8cm KwK 36 L/56
PzKpfw VI Tiger I
PzGr. 39
10,200 kg
773 m/s
120 mm 100 m
110 mm 500 m
100 mm 1000 m
91 mm 1500 m
84 mm 2000 m

PzGr. 40
7,300 kg
930 m/s
170 mm 100 m
155 mm 500 m
138 mm 1000 m
122 mm 1500 m
110 mm 2000 m

Gr.39 HL
7,650 kg
600 m/s
90 mm na 100 m
90 mm na 500 m
90 mm na 1000 m
90 mm na 1500 m
90 mm na 2000 m

Věž Krupp

Věž tanku, dílo firmy Krupp, byla od počátku projektována jako co nejnižší kvůli zmenšení plochy pro zásah nepřátelských projektilů. To znamenalo jisté omezení vertikální pohyblivosti kanonu. Prvních osm vyrobených věží mělo nižší boční stěny a vodorovný strop ve kterém bylo vyvýšené místo. Tato výduť umožňovala ostřejší sklonění hlavně kanonu směrem dolů neboť poskytovala prostor pro zvednutí komory kanonu ke stropu věže. Pozdější standardní věže byly vyšší a jejich stropní deska byla rovná, bez vypoukliny, zato svažující se směrem dopředu.

Věž byla otáčena elektromotorem. Otáčení ovládal střelec pomocí pedálů. Pro případ poruchy elektrického otáčení měl střelec i velitel k dispozici kola pro ruční otáčení.

Čelní stěna věže byla rovná a silná 100 mm. Zbytek věže tvořila jediná ocelová deska o síle 80 mm ohnutá do tvaru podkovy.

Panzerlied

Ob’s stürmt oder schneit,

Ob die Sonne uns lacht,

Der Tag glühend heiß,

Oder eiskalt die Nacht.

Bestaubt sind die Gesichter,

Doch froh ist unser Sinn,

Ja unser Sinn;

Es braust unser Panzer

Im Sturmwind dahin.

Wenn vor uns ein feindlicher

Panzer erscheint,

Wird Vollgas gegeben

Und ran an den Feind!

Was gilt denn unser Leben,

Für unsres Reiches Heer,

Ja Reiches Heer?

Für Deutschland zu sterben

Ist uns höchste Ehr.

Und läßt uns im Stich

Einst das treulose Glück,

Und kehren wir nicht mehr

Zur Heimat zurück,

Trifft uns die Todeskugel,

Ruft uns das Schicksal ab,

Ja Schicksal ab,

Dann ist unser Panzer

Ein ehernes Grab.

Mit donnernden Motoren,

So schnell wie der Blitz,

Dem Feinde entgegen,

Im Panzer geschützt.

Voraus den Kameraden,

Im Kampfe ganz allein,

Steh’n wir allein,

So stoßen wir tief

In die feindlichen Reihn.

Mit Sperren und Tanks

Hält der Gegner uns auf,

Wir lachen darüber

Und fahren nicht drauf.

Und droh’n vor uns Geschütze,

Versteckt im gelben Sand,

Im gelben Sand,

Wir suchen uns Wege,

Die keiner sonst fand

Vývoj

Pokud vývoj tohoto stroje spojíme s obecným vývojem standardizovaného německého těžkého tanku, pak se dá vystopovat až do roku 1937. Tehdy totiž zbrojní úřad (Waffenamt) poprvé oficiálně formuloval požadavky na nový těžký tank pro potřeby Wehrmachtu, který měl kvalitativně překonat starší a ne příliš zdařilé konstrukce Grosstraktor a Neubafahrzeug.

Snahy o splnění požadavků zbrojního úřadu přivedly v následujících letech na svět prototypy těžkého tanku označované jako DW 1 a DW 2 (DW = Durchbruchwagen = průlomové vozidlo). Oba prototypy byly výtvorem firmy Henschel. Po odzkoušení těchto strojů byl program DW ukončen (prototypy DW 1 a DW 2 jsou podrobněji popsány v sekci Prototypy tanků). Požadavky Waffenamtu byly následně přepracovány a zahájen byl projekt nový, označovaný VK3001 (VK = Vollkettenkraftfahrzeug = plně pásové vozidlo).

Nové specifikace zbrojního úřadu požadovaly vozidlo hmotnostní kategorie okolo 30 tun vyzbrojené krátkohlavňovým kanonem KwK 37 L/24 ráže 75 mm užívaným v té době již pro tanky PzKpfw IV.

Do projektu VK3001 se zapojily dva dlouhodobý rivalové německé tankové školy, firma Henschel a firma Nibelungenwerke zastoupená konstruktérem Prof. Porsche. Obě firmy předložily své prototypy v průběhu roku 1939 pod označením VK3001 (H) a VK3001 (P). Nešlo však o kompletní tanky nýbrž pouze o podvozkové skupiny s trupem avšak bez věží. Oba výrobci počítali do budoucna s využitím standardních nebo upravených věží stávajícího tanku PzKpfw IV. Hmotnost věží byla během jízdních testů simulována pomocí závaží.

Podvozek firmy Henschel byl tvořen na každé straně sedmi pojezdovými koly. Kola byla dvojitá a navzájem do mezer mezi svými díly zapadala. Při bočním pohledu se tak kola částečně překrývala. Ve vnější řadě byla tři kola, ve vnitřní čtyři. Vpředu se nacházelo loukoťové ozubené kolo hnací a vzadu potom rovněž loukoťové kolo napínací. Celou soustavu doplňovala trojice podpůrných kladek symetricky rozmístěných nad pojezdovými koly. Na kladky dosedal pás shora.

Síla pancéřování podvozku a trupu se pohybovala od 35 do 50 mm. Pohonnou jednotkou byl benzínový šestiválec Maybach HL 116 o objemu 11 litrů, který dával maximální výkon 300 koní při 3000 otáčkách. Maximální rychlost, které bylo vozidlo schopno dosáhnout na silnici, činila 35 km/h. Celkem vznikly čtyři prototypy tohoto stroje, které byly v následujících měsících podrobeny důkladným testům. Po ukončení programu byly dva z těchto podvozků využity pro konstrukci těžkého stíhače tanků označovaného jako 12,8cm Kanone 40 auf VK 3001 (H). Pro nový účel však musely být prodlouženy a dostaly osmý pár pojezdových kol. Zbylé dva prototypy zřejmě dosloužily jako školní stroje.

Prototyp Prof. Porscheho VK3001 (P), s pracovním názvem Leopard, vznikl v jediném exempláři. Jeho podvozek tvořilo šest zdvojených pojezdových kol, která byla ovšem, na rozdíl od předcházející konstrukce, uspořádána v jedné řadě, tedy bez překrývání. Vpředu se potom nalézalo plné ozubené hnací kolo a vzadu loukoťové kolo napínací. Shora dosedal pás na dvě podpůrné kladky. Síla pancéřování podvozkové vany a trupu se pohybovala od 30 do 50 mm.

Zvláštností prototypu bylo použití, pro profesora Porscheho typického, kombinovaného benzíno-elektrického pohonu. Při užití tohoto druhu pohonu nepoháněl spalovací motor přímo hnanou nápravu ale pouze elektrický generátor. Ten potom dodával energii elektromotoru jež teprve poháněl nápravu. Výhodou tohoto složitého řešení byla o poznání větší plynulost jízdy. Řízení těžkých pásových vozidel, obzvláště v náročném terénu, nebylo vůbec snadnou záležitostí a tento systém pohonu jej měl usnadnit. V praxi však byla tato výhoda převážena nešvary kombinovaného pohonu, zejména zvýšenou poruchovostí a velkými ztrátami energie.

V případě VK3001 (P) sestávala pohonná soustava ze dvou deseti válcových motorů Porsche 100 každého o výkonu 210 koní, dvou generátorů a dvou elektromotorů Siemens. Po zrušení projektu dosloužil jediný Porscheho prototyp pravděpodobně jako školní vozidlo.

Jak je již nyní zřejmé, nedal ani projekt VK3001 německé armádě kýžený standardní těžký tank a roku 1941 byl zrušen ve prospěch projektu nového. Ten byl schválen na schůzce o novém zbraňovém vývoji dne 26. května 1941 pod označením VK3601.

Podle specifikací se měla hmotnost nového tanku pohyboval okolo 36 tun. Síla čelního pancíře měla činit plných 100 mm, boční pancíř měl potom mít tloušťku 60 mm. Stroj měl být schopen dosáhnout na silnici rychlosti až 40 km/h. Vývojem podvozku a trupu nového tanku byla pověřena firma Henschel, věž měla potom zkonstruovat firma Krupp. Objednána byla výroba celkem sedmi testovacích vozidel, která měla být dodána nejpozději do dubna 1942.

Každá tanková divize měla mít podle plánu ve svém stavu dvacet nových tanků. Ty měly sloužit jako průlomová vozidla a otvírat v nepřátelské linii trhliny pro postup středních tanků PzKpfw III a PzKpfw IV. Proto měly být vyzbrojeny výkonným kanonem s velkým dostřelem. Pro tank byl plánován kanon se zužujícím se vývrtem hlavně využívající jádrové protitankové munice s vysokou úsťovou rychlostí. Vývoj zbraně se však protahoval a navíc začalo tou dobou již německé hospodářství pociťovat kritický nedostatek Wolframu, jež byl pro výrobu tohoto druhu munice nepostradatelnou surovinou. Proto se nakonec jako reálnější začalo jevit využití kanonu ráže 75 mm nebo 88 mm se standardním neměnným vývrtem hlavně.

Počátkem roku 1942 dodala firma Henschel k testování svůj prototyp VK3601 (H). Šlo opět pouze o podvozek s trupem bez věže. Pásovou soustavu tvořilo na každé straně osm pojezdových kol velkého průměru. Každé kolo bylo tvořeno dvěma díly. Díly lichých kol byly na ose umístěny blízko u sebe zatímco díly kol sudých měly mezi sebou volný prostor. A právě do něj zapadala kola lichá. Při pohledu z boku se tak kola částečně překrývala a celá byla vidět jen řada tvořená vnějšími díly sudých kol. Pojezdová kola byla plná a opatřená gumovou bandáží po obvodu.

Soustavu doplňovalo na zádi jednoduché kolo napínací a vpředu masivní ozubené kolo hnací. Podpůrné kladky nebyly zapotřebí neboť pásy dosedaly shora přímo na pojezdová kola. Pro kompletní tank osazený věží a výzbrojí se počítalo s hmotností mezi 36 a 40 tunami. Pohonnou jednotkou měl být dvanáctiválcový motor Maybach HL 174 o objemu 19 litrů a maximálním výkonu 550 koní.

Celkem bylo vyrobeno šest kusů stroje VK3601 (H). Po zamítnutí sériové výroby a ukončení programu byly přestavěny na vyprošťovací vozidla. Jeden z nich byl dokonce osazen jeřábem a sloužil potom zřejmě v polních opravárenských dílnách.

Celý zmíněný projekt nakonec ukončily zkušenosti z východní fronty. Již v průběhu roku 1941 byl však souběžně s projektem VK3601 odstartován ještě jeden projekt, VK4501, směřující k vývoji ještě těžšího a silněji pancéřovaného tanku. Kruté boje se stále rostoucími masami sovětské techniky nakonec v průběhu roku 1942 rozhodly o ukončení prací na lehčím tanku a plném soustředění kapacit na vývoj stroje hmotnostní kategorie okolo 45 tun.

V souvislosti s projektem VK4501 již můžeme mluvit o přímé návaznosti na vznik tanku Tiger. Narozdíl od VK3601 měl v tomto projektu Henschel opět svého tradičního konkurenta, Prof. Porscheho se svým týmem. Oba výrobci pracovali podle zadání pouze na podvozcích a trupech, zatímco věž pro nový tank vyvíjela firma Krupp. Henschel i Porsche měli předložit své prototypy do 20. dubna 1942, tedy do Hitlerových narozenin.

Konstruktéři firmy Henschel, kteří pracovali na projektech VK3601 i VK4501 najednou, se rozhodli využít pro oba stroje co největší množství společných konstrukčních prvků. Proto si byly prototypy VK3601 (H) a VK4501 (H) velmi podobné. Tým Dr. Porscheho, který se soustředil pouze na projekt těžšího tanku, postupoval v práci na svém prototypu VK4501 (P) rychleji než firma Henschel, tedy alespoň zpočátku.

Firma Krupp, která vyvíjela věž pro budoucí tank, ji právě z důvodu náskoku ve vývoji šila na míru prototypu doktora Porscheho. Firma Henschel tedy musela konstrukci trupu svého stroje přizpůsobit designu věže. Proto byly trupy prototypů obou výrobců ve finále konstrukčně dosti podobné, alespoň v té části kde spočívala věž.

Prototypy obou firem byly nakonec hotovy včas, osazeny věžemi a předvedeny Hitlerovi v den jeho narozenin. Kromě Vůdce přihlíželo jízdním testům i mnoho dalších předních osobností Třetí říše jako Göring či Speer. O to větším fiaskem se stal neúspěch prototypu firmy Porsche při těchto testech.

(Zdroj: http://www.panzernet.net/)

Vítejte!

Vítejte na mém webu týkajícího se německého tanku Panzerkampfwagen IV Tiger, historie jeho působení na bojištích druhé světové války o jeho výhodách i nevýhodách, vývoji a inovacích.